Wat willen we?

 • gezonde lucht in onze straat (en andere Antwerpse straten)

 • onmiddellijk actie van de Stad en het Vlaamse Gewest om op korte termijn de wettelijk verplichte normen rond luchtkwaliteit te behalen.

We willen:

 • de Europese norm rond stikstofdioxideconcentratie in onze straat met meer dan 50% overschreden wordt?

 • door de invoering van een lage emissiezone er aan de lucht in onze straat niets zal veranderen?

 • je dit allemaal kan terugvinden in het onderzoek van Curieuzeneuzen?
   

 • er elke dag meer dan 5000 auto’s door onze straat rijden?

 • dit er elk jaar dus meer dan 1,5 miljoen zijn?

 • onze straat vroeger een gewone woonstraat was?

 • ze nu fungeert als oprit naar Kleine Ring en E313?

 • je er Google maps maar eens bij moet nemen, als je dit niet gelooft?
   

 • ons stadsbestuur het recht op gezonde lucht voor alle Antwerpenaren niet belangrijk vindt (of toch minder belangrijk dan het recht van iedereen om overal met de auto te rijden)?

 • de luchtkwaliteit officieel gemeten moet worden op die plekken waar de slechtste luchtkwaliteit verwacht kan worden?

 • dit in Antwerpen niet het geval is? 

Wist je dat: